Menü Kapat
Ş-4
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
Prof. Dr. İbrahim HAN


Eğitime Kimler Katılabilir ?

Eğitim etkinliğine yurt içinde öğrenim gören ve aşağıda sıralanan ön lisans programları öğrencileri kabul edilecektir.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Radyoterapi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Önemli Tarihler

Başvuru tarihleri: 22 Nisan-10 Mayıs 2024

Etkinlik Tarihleri :  21-24 Mayıs 2024

 

Duyurular

Başvuru Tarihleri

Başvuru tarihleri: 22 Nisan-10 Mayıs 2024

Katılımcı Başvuruları

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen Prof. Dr. İbrahim HAN yürütücülüğünde “Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği” etkinliği  21-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 4 güne yayılmış toplam 32 dersten oluşan program çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Her biri radyasyon ile ilgili özel bir konuya odaklı gerçekleştirilecek “Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği” eğitim etkinliği serisi ile özellikle Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği alanında eğitim alan ön lisans öğrencileri için kapsamlı ve yoğunlaştırılmış bir eğitim verilmesi planlanmaktadır. İlk eğitim etkinliğinde özellikle Radyasyon, Radyasyon Kaynakları, Türleri ve Birimleri, Radyasyonun İnsan Üzerindeki Etkileri, Radyasyondan korunma prensipleri, radyasyon güvenliği, nükleer enerji gibi temel konuları öncelenecek, Radyasyon Dedektörleri, Radyasyon Güvenliği Mevzuatı, Radyoaktif Atık Yönetimi gibi konulara giriş yapılacaktır. Eğitim etkinliğinin toplam 4 güne yayılmış 32 saatten oluşması planlanmaktadır.

Yirmi (20) katılımcının kabul edileceği etkinliğe başvurular   www.radguv.com adresinden ilan edilecek tarihler arasında online olarak alınacaktır. Etkinliğe kabul edilecek katılımcılar için başvuru koşulları ve seçim kriterleri aşağıda sıralanmıştır.

 1. Etkinlik için başvurular projenin kabul tarihinde ilan edilecek takvime göre etkinlik web sayfası (https://radguv.com/) üzerinden başvuru formu ile alınacaktır.
 2. Etkinliğe 20 katılımcı kabul edilecektir.
 3. Başvurularda sıralama ağırlıklı genel not ortalamasına göre yapılacaktır.

Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde tüm öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.  Aynı puanlı adayların olması halinde önce başvuru yapan aday üst sırada yer alacaktır.

 1. Eğitim etkinliğine yurt içinde öğrenim gören ve aşağıda sıralanan ön lisans, programları öğrencileri kabul edilecektir.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Radyoterapi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği

 1. Seçim öncelik kriterleri;
 • Nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği ile ilgili çalışmaları (makale, proje, bildiri vb.) olan ve bu çalışmalarını başvuru formuna ekleyen başvuru sahiplerine,
 • TÜBİTAK’ın ön lisans öğrencilerine yönelik proje çağrılarına, yarışma ve/veya etkinliklerine katılan  öğrencilere,
 • Başvuru sayısının fazla olması durumunda; yukarıda sıralanan ön lisans programı öğrencileri arasından Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği programı öğrencilerine ve programlarının 2. Sınıflarında olan öğrencilere

öncelik tanınacaktır.

 1. Katılım için yapılacak değerlendirme neticesinde etkinliğe kabul edileneler etkinlik internet sayfasında ilan edilecek ve belirlenen takvime göre başvurularını onaylamaları istenecektir.
 2. Herhangi bir sebepten dolayı etkinliğe katılmayacaklarını beyan eden adaylar için belirlenen yedek listeden sırası ile diğer adaylara bilgilendirme yapılacaktır.
 3. Sıralama neticesinde etkinliğe katılım listesi dışında kalan başvuru sahipleri bir sonraki etkinlik tarihi ve yerine ilişkin bilgilendirilerek isterler ise başvuruları sıradaki etkinlik için aktarılacaktır.
 4. Katılımcıların tüm derslere eksiksiz devam etmesi gerekmektedir.
 5. Bu kapsamdaki etkinliklere en fazla 5 kez katılınabilir. Başvuru yapacakların bu durumu dikkate almaları gerekmektedir.
 6. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri proje kapsamında karşılanacaktır.
 7. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
Etkinlik Bilgileri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen "Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği" etkinliği 21-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Programına buradan ulaşabilirsiniz.

Sizleri aramızda görebilmek için heyecanlıyız.